Renta går opp – boligprisene ned

Onsdag morgen meldte sentralbanksjef Ida Wolden Bache at Norges bank hever renta med 0,25 prosentpoeng, og rentenivået er dermed det høyeste siden 2009. Bache sa på en pressekonferanse at renta heves for å senke prisveksten.

– Arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå, og prisveksten har steget videre. Den er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier hun.

Hun anerkjenner at mange vil få en tøffere økonomisk situasjon fremover, men tror de fleste vil klare seg fint.

– Mange husholdninger får en strammere økonomi. Høyere renter gir høyere lånekostnader for de som har gjeld, og kjøpekraften blir svekka av prisveksten. Jeg har forståelse for at det kan være krevende, men de fleste har økonomi til å håndtere dette, sier hun.

Samtidig som renta går opp har boligprisene sunket med 1,9 prosent i oktober. Dette melder Eiendom Norge i en pressemelding. De presiserer at det i realiteten er 0,8 prosent når det er korrigert for sesongvariasjoner.

Så langt har boligprisen i Norge steget med 4,7 prosent i år, skriver de videre.

– Boligprisene fortsetter den svake utviklingen fra september. Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året. Utviklingen i september og oktober illustrerer hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.