Hopp til hovedinnhold

Reach Subsea henter inn frisk kaptial

Oljeserviceselskapet Reach Subsea har gjennomført en rettet emisjon. Emisjonen ga 125 millioner kroner til selskapet selskapet to børsmeldinger.

De nye aksjene, 29.411.00 i tallet, ble solgt for 4,25 kroner per aksje. Av disse ble 11.649.480 aksjer kjøpt av primærinnsidere i selskapet. Verdien på aksjene var på 49,5 millioner kroner, heter det i den ene børsmeldingen.

Pengene som nå er hentet inn, skal brukes til å finansiere egenkapitalandelen av selskapets planlagte kjøp av subsea-fartøyet «Edda Sun. I tillegg skal selskapet investere i nødvendig utstyr og mobilisering av «Edda Sun», «Go Electra» og «Olympic Triton».

Sammen med et banklån på 150 millioner kroner, er selskapet tilført 275 millioner kroner. Banklånet skal være med på å finansiere skipet «Edda Sun», der Reach skal ha en eierandel på 49,9 prosent.