Politidistriktet får millionbot

Mandag ettermiddag melder NRK at Sør-Vest politidistrikt får bot i millionklassen for å ikke følge reglene for offentlige innkjøp.

Åtte av politidistrikta i Norge får bot fordi de har kjøpt tolketjenester direkte i stedet for å utlyse jobben og dermed sørge for rettferdig konkurranse. Sør-Vest, som blant annet dekker Haugalandet, er ett av disse. De må ut med 1 024 000 kroner i bot.

– Ulovlige direkte kjøp er i strid med kravet i regelverket til kunngjøring, som er grunngitt ut fra hensynet til likebehandling og konkurranse. Det blir regna som det mest alvorlige bruddet, sier seksjonssjef Line rakner i Klagenemndssekretariatet, i følge NRK.