Også ferjestrekket Langevåg-Buavåg innstilles

Kort tid etter at Vegtrafikksentralen meldte at ferjestrekningen Arsvågen-Mortavika ble stengt, kom meldingen at også Langevåg-Buavåg-strekningen stenges. Samme årsak; uvær.

Haugesunds Avis melder også at hurtigbåten mellom Røvær, Feøy og Haugesund, og Utsira-båtens avganger fra Utsira 14.15 og Haugesund 16.15 er innstilt.

Stenger Arsvågen-Mortavika