Nå kommer koronamedisin til Norge

Neste uke kommer koronamedisinen Paxlovid til norske apotek. Den er hovedsaklig for de som er i risikosonen for alvorlig sykdom ved koronasmitte.

– Målet med å gi Paxlovid er særlig å redusere alvorlig sykdom, men også å redusere belastninga på helsetjenesten sier Espen Nakstad til NRK.

I første omgang kommer det inn medisin til 25.000 personer gjennom EU sin felles innkjøpsordning, og det vil være begrensa tilgang på medisinen. Helsedirektoratet sier det er viktig å starte behandlinga så tidlig som mulig, så om du er i risikosonen og har fått konstatert korona bør du kontakte fastlegen så fort som mulig.

Helsedirektoratet understreker samtidig at de fremdeles mener at vaksine er det viktigste tiltaket mot korona, og at Paxlovid bør komme i tillegg til dette om du blir syk og er i risikosonen.

EU anbefalte bruken av medisinen allerede i januar, og selv om den har vært i bruk i flere land allerede er det først nå den kommer til Norge.