Legger frem budsjettforslaget til Haugesund

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen legger fredag frem sitt forslag til budsjett i Haugesund kommune for det neste året. Det er forventet at budsjettet blir stramt, men at en del store investeringer blir videreført. Blant de viktigste investeringer finner man nye Haraldsvang skole. Budsjettforslaget blir offentlig klokken 10. Deretter er det politikerne sin tur til å gjøre sine vurderinger.