Etne går ut av Haugaland brann- og redning

Før sommeren bestemte Suldal kommune seg for å gå ut av Haugaland brann og redning IKS. Etter en periode tidligere i år med interne stridigheter, har de fått selskap av enda en kommune. Tidligere i år meldte Etne kommune at de også ønsket å si opp sitt eierskap av IKS-et, og nå melder de at fra nyttår av er de offisielt ute av Haugaland brann- og redning. De har signert en avtale, der vilkåra for Etne sin fratredelse fra det interkommunale samarbeidet er bestemt.