Innstilt ferjeavgang grunnet dieselsøl

TRAFIKK: Vegtrafikksentralen melder at ferjeavgang på strekningen Arsvågen-Mortavika på E39 innstilles fra Arsvågen klokken 17.15. Dette på grunn av diesellekkasje fra en bil.