Haugaland kraft får millionutbytte

Det er ikke bare Haugaland Kraft som deler ut et rundhåndet utbytte til sine eiere. Også Sunnhordland kraftlag (SKL) har hatt store ekstraordinære inntekter på grunn av den høye strømprisen. Nå deler kraftselskapet ut 300 millioner kroner i utbytte. 180 millioner kroner går til Haugaland Kraft, som eier like over 40 prosent av kraftlaget. 

SKL ligger an til å få et overskudd på rekordhøye 1,4 milliarder kroner for 2022. I følge Haugesunds Avis kan utbyttet for 2022 bli enda høyere. Resten kan bli utbetalt våren 2023, om ikke Stortinget vedtar grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft.