Flere kommuner på Haugalandet får millionbeløp til oppdrettsvirksomhet

Fredag annonserte Nærings- og fiskeridepartementet hvilke kommuner som får støtte av Havfondet, og hva de får. Mange millioner havner i kommuner på Haugalandet.

Dette er de lokale kommunene som får støtte:

 • Haugesund – 7,07 millioner
 • Suldal – 9,90 millioner
 • Kvitsøy – 6,13 millioner
 • Bokn – 9,54 milllioner
 • Tysvær – 17,11 millioner
 • Karmøy – 6,35 millioner
 • Utsira – 4,04 millioner
 • Vindafjord – 11,33 millioner
 • Sveio – 13.87 millioner
 • Etne – 7.25 millioner
 • Stord – 3.46 millioner
 • Bømlo – 34,49 millioner
 • Fitjar 12.72 millioner
 • Tysnes 24.80 millioner

Havbruksfondet ble oppretta i 2015, og fordeler kommunenes andel av inntekstene fra veksten i næringa, og inntekter fra produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret, i følge Fiskeridirektoratet.