Færre overnattinger på krisesentrene i 2021

Det ble registrert færre overnattingsdøgn på landet krisesentre i 2021 enn året før.  Landets krisesentre hadde 9 prosent færre overnattinger i fjor enn året før. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Til tross for dette, ble det likevel brukt mer penger enn tidligere. Totalt brukte landets kommuner 414 millioner kroner i 2021. Sammenlignet med 2020 er det en økning på 4 prosent.

Krisesentertilbudet i Norge var redusert i 2021 grunnet pandemien.