DNA skal være hovedbeviset

Statsadvokat Nina Grande i Haugaland tingrett

I sitt innledningsforedrag sier aktor og statsadvokat Nina Grande at det er funnet DNA fra en mann på strømpebuksen, som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept.

– Tiltalen bygger på dette funnet, sier Grande.

Det blir vist til at retten må se på om det er tiltaltes DNA som er funnet, eller om det er andre, realistiske forklaringer på hvorfor DNA-et befinner seg på strømpebuksen.

Påtalemyndighetens anførsel er at det er tiltaltes DNA.