Birgittes far ønsker å tale til retten

Tirsdag fortsatte Birgitte Tengs-saken i retten. Den starta opp med at foreldrenes bistandsadvokat Erik Lea talte til retten. Der var han sterkt kritisk til både det norske rettsystemet og pressen.

– Karen og Torger er født i 1958, var 20 år da Birgitte ble født, og de var 37 da hun ble revet fra dem. Nå er de 64, og saken er ikke ferdig ennå. Hvem kan stå oppreist i noe slik? Hvem kan tåle noe slik, spurte han.

Han pekte også på at foreldrene har opplevd å få kritikk, og tok et oppgjør med dette.

– Oppi alt dette har de fått kritikk for å ikke offentlig gå ut og si at de har tatt feil. En journalist spurte om de ikke skulle si unnskyld, og jeg trodde knapt det jeg hørte. Det er de som skulle fått en unnskyldning. Fetteren har fått det, men er det noen som har beklaget til Karen og Torger? Nei. Det er mulig systemet har sviktet, men foreldrene til Birgitte har ikke sviktet, sa han.

Avslutningsvis forklarte Lea at Torger Tengs ønsker å forklare seg, og presiserte at dette måtte bli før den tiltalte forklarer seg. I tillegg kommer de til å fremme erstatningskrav for håndteringen av saken gjennom 27 år.