Birgitte Tengs-saken: – Han er en enstøing, en særing

Etter at begge de to gamle dommene mot fetteren er opplest, går Stian Bråstein igang med å forklare hvorfor de har lest opp disse sakene.

– Tiltalte i denne saken endte i tidlig ungdom, som følge av en voldsepisode med ei sykkelpumpe, som følge av en episode med blotting hos ei nabojente, med å bli stigmatisert i nabolaget. En domfellelse fra tidlig i 20-årene gjorde at det ble et stigma mot han. Derfor hadde han begrensa bekjentskap- og vennekrets. Han utvikla en interesse for kvinneklær og sko. Det var ikke lett å gå i butikken å kjøpe dette, så han ble tatt for å stjele dette.

– Han har opplevd å få fokus mot seg i denne saken gjennom bøker, TV-serier og senere etterforskning, og det har tatt han inn i en situasjon der han har svært få vennskapsrelasjoner. Han har ikke følt seg vel blant andre mennesker der han føler folk vet hvem han er.

– Samla sett gir dette et bilde av en person som er lett å peke ut i bøker og TV-serier. Han er en enstøing, en særing, en fyr som finner glede i å kle seg i kvinneklær, og han blir kategorisert som voldsmann fordi han har utøvd vold tidligere.

– En stor del av bevisførselen fra påtalemyndighetene er såkalte karakterbevis. Et uvanlig stort antall vitne som blir innkalt i retten skal ikke forklare hva de har sett 5., 6., og 7. mai i 1995, men for å gi karakteristikker av tiltalte som person, om ting de hevder han har gjort. Alt dette for å, sånn me ser det, senke terskelen, som en har gjort i denne saken før, for å tenke «ja, det kan godt være han».

– Dere har fått høre dommene der retten la vekt på at denne karen her, han kan være en type som kan ha gjort dette. Denne oppskriften følges også i denne saken. Retten inviteres til å legge all vekt på ett eneste kronbevis, funnet av èn kjønnsmarkør, et Y-kromosom, av samme type som tiltalte har.

Avslutningsvis minner Bråstein om at politiet har gjennomført en omfattende, skjult etterforskning mot tiltalte, og at det under denne etterforskninga ikke har blitt funnet ytterligere bevis.