Birgitte Tengs-saken: Tiltalte ba om å få uttale seg – ny vitneforklaring

Før neste vitne uttaler seg sier forsvarer Kristensen at tiltalte har en uttalelse å komme med.

– Det som av og til skjedde på kontakttelefonen er at folk bruker andre sitt navn. Så en skal ikke se vekk fra at det er noen som har kjent henne (vitnet) godt som har brukt hennes navn. Jeg dro overhode ingen kjensel på (vitnet), men historien jeg har fortalt er riktig. Det er nok noen andre som har brukt hennes navn, sier tiltalte.

Aktor ber om oppfølgingsspørsmål, påpeker at han i avhør ikke har kunnet gitt noen beskrivelse av henne, han sier igjen at han ikke dro kjensel på vitnet da han så henne i retten.

Det neste vitnet står klar i vitneboksen, hun påpeker at hun ikke kjente Birgitte Tengs, men visste hvem hun var.

Aktor ber vitnet forklare hvordan hun visste Birgitte var.

– Hun gikk på videregående på samme skole som meg, og jeg hadde ei venninne som gikk i klassen hennes, sier vitnet.

Vitnet kan ikke huske å ha vært med Tengs.

Vitnet har vært på bowlingen denne kvelden. Hun var sammen med det forrige vitnet, som fikk sitt avhør lest opp. Hun husker ingen detaljer, men hun vet hun var i byen og at hun bowla fordi hun hadde fått opplest fra et tidligere avhør kort tid etter avhøret, der hun sa dette.

Aktor leser opp fra avhør av vitnet. Vitnet så Birgitte da deres felles venninn snakket med Birgitte, men visste ikke hva samtalen gikk ut på, fordi hun gikk litt bak dem og ikke hørte etter. Hun skal ha stått og sett på folk sammen med Birgitte i ei lita stund, men de snakka ikke sammen. Birgitte har da gått av sted.

Aktor viser frem en skisse av Kopervik der vitnet i 95 skrev in hvor hun hadde sett Birgitte Tengs drapskvelden, hvor de hadde stått sammen, og hvor Birgitte hadde gått.

Aktor spør vitnet om hun så blålys i Kopervik den kvelden, det husker hun ikke, og i avhør har hun sagt hun ikke gjorde det. Vitnet husker heller ikke hvilken vei hun gikk hjem.

Aktor har ikke flere spørsmål. Vitnet blir spurt om hun har noe kjennskap til tiltalte, det har hun ikke. Forsvarerne ber henne klargjøre avstanden mellom vitnet og Birgitte da de stod sammen. Hun sier at det nok er en antakelse at de stod en meter fra hverandre, at meteren nok ble nevnt med referanse til koronameteren.

Vitnet er ferdig, retten gjør seg klar til neste vitne.