Birgitte Tengs-saken: Politioverbetjent Paulsen fortsetter sin forklaring

Paulsen viser film av de forskjellige rutene de har snakka om som en potensielle ruter hjem for Birgitte. Han gir et overblikk over forskjellige nøkkelpunkt på veien, og peker ut hvor det er raskest å gå fra Kopervik og opp. Deretter viser han frem hvordan veien ved funnstedet ser ut i dag.

Nå går Paulsen over på andre observasjoner som har blitt gjort den kvelden og natten.

Første observasjon er noen som har observert ei jente som lente seg inn i en bil.

– Det er utfordring med at det går tid til avhørene, og så skjer det en utvikling i det som blir forklart. Men det kommer de tilbake til når de uttaler seg, sier Paulsen om vitnene den natta.

Et annet vitne skal ha satt seg inn i en bil cirka i det området disse har sett dette, så det kan ha vært henne de har sett, sier Paulsen.

Flere vitner skal ha sett ei jente haike ved Skoringen.

– Det er ingen opplysninger vi kjenner til som sier at en enslig person har stått der og haiket, ingen har sagt at de har stått der og haiket, sier Paulsen.

En rekke personer i to biler som kjørte fra Kopervik har fortalt om en person som har haiket ved et busskur. Her har de heller ikke klart å identifisere jenta de har sett haike.

Ei jente var på stedet og ble plukket opp, men de vet ikke når det var. Ei jente fra østlandet skal ha vært på busstoppet den kvelden, men hun har ikke haiket.

– Det er vanskelig å si om denne jenta som har blitt observert har haiket eller om hun bare har vært der, sier Paulsen.

Det blir diskutert tidspunkter, Paulsen sier det er veldig usikkert, men at dette kanskje var mellom 00:25 og 00:40 denne observasjonen har blitt gjort.

Paulsen snakker om aktivitet i en gate som er like ved Gamle Sundsveg, som er vegen ved funnstedet. Det er forholdsvis lite aktivitet der, og ingen har observert Birgitte i den tidsperioden det er antatt at hun kan ha vært i det området. Kjøretøy har blitt observert, men ikke blitt identifisert i ettertid. Det er tre forskjellige personer som har sett en bil, men observasjonene er ulike.

Paulsen går over til å snakke om tiltaltes bevegelser denne dagen. Tiltalte har vært i Haugesund på dagtid. Spørsmålet om noen kan ha vært i kontakt med både Tengs og tiltalte denne dagen blir adressert. Ingen av klassekameratene til Tengs er fra Skudenes, sier Paulsen.

På kvelden har tiltalte sagt han har kjørt fra Skudenes til Haugesund, og at han har plukket opp to kvinnelige haikere i Håvik.

En del av de som var i Kopervik har også nevnt at de har vært på kino, dette gjelder cirka 20-25 personer. Dette er generelle folk, ingen av de som var på kino har opplyst at de traff Birgitte etterpå. Ganske mange har også forklart at de hadde vært og spilt bowling. Flere har vært og spilt bowling før de har dratt til Kopervik.

Tiltalte skal ha vært både på kino og bowling i Haugesund sentrum.

Paulsen snakker om bil; han viser frem et bilde som minner om bilen tiltalte kjørte på den tida. Han sier det er mange som kjørte lignende biler på Karmøy på den tida, og flere av dem har vært i Kopervik sentrum denne dagen.

Paulsen sier han er ferdig med sitt, og åpner for spørsmål. Forsvarer Kristensen spør om regnummeret til bilen til tiltalte. Paulsen sier han ikke har det tilgjengelig. Kristensen spør om de har kontroll på hvilke butikker Birgitte Tengs har vært på denne dagen. Det har de ikke. Kristensen spør videre om de vet noe om konkrete butikker tiltalte har vært i. Det har de heller ikke.

Paulsen er da ferdig med sin forklaring.