Birgitte Tengs-saken: – Kromosomet kan ha kommet dit via noen andre

Etter en lengre lunsj-pause fortsetter forsvarer Stian Kristensen sin kommentar til innledningsforedraget. Han begynner med å snakke om hvordan Y-kromosomet som passer til tiltalte kan ha havnet på Birgitte Tengs uten at de har vært i kontakt med hverandre.

– Det kan bli frakta gjennom lufta, når snakker så kommer det spytt ut som tar med dette DNA-et. En annen person kan ha vært i kontakt med tiltalte og senere Birgitte Tengs, og dermed overført DNA-et fra tiltalte til Tengs, sier han.

Videre påpeker han utviklinga innen DNA-forskning, og hvordan det har påvirka saken etter at den ble gjenopptatt.

– Er vi ved veis ende på dette området? Kan det om noen år komme ny teknologi som viser andre ting enn de resultatene vi får nå, spør han.

Etter dette siterer forsvareren et anonymt brev han fikk etter at han ble forsvarer i saken. Der står det at Haugesund politistasjon hadde et teknisk rom der alt av beslaglagt gods ble lagt, at døren aldri var låst, og at det aldri var noen kontroll over rommet. Brevet skildrer manglende registrering av beslaglagt materiale og et rotete rom med mange folk som gikk inn og ut.

– Retten får vurdere hvor mye vekt de skal legge i et anonymt brev, sa han før han leste opp dette.