Birgitte Tengs-saken: Forsvarerne leser opp hele dommen mot fetteren

Den tiltaltes hovedforsvarer, Stian Kristensen, tok over for medforsvarer Bråstein, og de informerte om at de nå kom til å lese opp de to dommene mot fetteren, både den fra Karmsund Herredsrett i 1997 og fra da han ble dømt til å betale erstatning i Gulating lagmannsrett i 1998.

– Dommene i saken gir et bilde av etterforskninga. De skal leses i sin helhet; det gjøres ikke et utvalg fordi retten skal få et fullstendig bilde. Vi oppdaget også at ethvert utdrag vil tolkes som et signal vi ikke ønsker å sende, sa Bråstein før han ga ordet til kollegaen.

Opplesinga av den første dommen vil ta cirka 40 minutter. Dette er også den lengste av de to dommene. Det vil være en pause i retten underveis i gjennomlesingen.