Birgitte Tengs-saken: Dagboken blir lest opp

Politioverbetjent Lone Wickstrøm har jobba med Birgitte Tengs si dagbok i forbindelse med saken. Hun skal nå forklare seg.

– I disse dagene har retten hørt om at Birgitte har haika. Og om en hendelse som skal ha skjedd med Birgitte. Birgitte har selv skrevet om både haiking og denne hendelsen på kosta, konflikten noen vitner snakket om tirsdag, sier Wickstrøm.

Hun vil lese opp fra dagboken.

Politioverbetjenten forteller om forskjellige episoder der Birgitte har haiket. Etter den andre haikingen skriver Birgitte at hun aldri ville haiket alene. Dette var i 1993. I april 95 skriver hun for første gang at hun haiker alene. I april gjør hun dette flere ganger, og skriver «E blitt fæle me´ de´ nå».

Wickstrøm leser opp fra dagboka der Birgitte har beskrevet haikeepisodene. Hun leser opp det Birgitte skriver om en ubehagelig opplevelse de hadde når de haika, som et av vitnene fortalte om tirsdag.

Nå skal hun fortelle om hendelsen der Birgitte havna i en konflikt på et skoleball. Ei åkrajente som var en del av en berykta gjeng knuffa borti henne hele tida på dansegulvet. Først trodde Birgitte det var en gutt som tulla. Da hu skula på henne dytta jenta henne opp mot en vegg. Fetteren kom til sist bort og dro jenta unna. Birgitte gjorde det klart at hun ikke ville slåss.

Wickstrøm sier de har prøvd å tidfeste denne hendelsen. De vet det var før 25. mars i 95. To venninner har sagt i avhør at det skjedde i mars, mens fetteren ble bedt om å redegjøre om hva som skjedde «torsdag i vinterferien i 95» i avhør like etter drapet, uten at Wickstrøm vet hvorfor de hadde tidsatt det til den dagen. Det vil i så fall være 2. mars, om det stemmer.

Wickstrøm får ingen spørsmål. Retten tar en liten pause.