Birgitte Tengs-rettsaken: – Tiltalte føler seg forhåndsdømt

Den tiltaltes medforsvarer, Stian Bråstein, forklarer i dag i retten at tiltalte har følt seg forhåndsdømt i denne saken.

– Tiltalte opplever at dekningen har vært massiv. Han opplever også at han i stor grad er utsatt for forhåndsdømming. En ekspertkommentatur uttalte at nå må i alle fall påtalemyndighetene være sikre, når man har tatt ut tiltale for andre gang. Det veiser mangel på forståelse for hvorfor man skal bruke to måneder på bevisførsel i retten. Jeg advarer rettens medlemmer mot å gå inn i saken med dette i bakhodet, sier Bråstein.

Deretter understreka forsvareren at feil forhåndsdømming har skjedd før i denne saken.

– Påtalemyndighetene fremstår for andre gang som skråsikre på at de har tatt rett mann. Det har de sagt før. De var sikre på at fetteren var gjerningsmann. At fetteren var riktig gjerningsmann holdt påtalemyndighetene fast ved i mange år, også etter at avhørene av han og omstendighetene rundt disse var kjent, og også etter at fetteren var frifunnet av juryen i gulating lagmannsrett i 1998.

– Vi forholder oss til at fetteren er uskyldig, men historien hans i saken er likevel relevant fordi det, etter vårt syn, er betydelige likhetstrekk mellom saken mot fetteren og saken mot vår klient. Feilen som ble gjort mot fetteren er ikke ubetydelig nå, sa han.