Birgitte Tengs-rettsaken: Forsvaret mener DNA-beviset er utilstrekkelig

Tirsdag holdt tiltaltes medforsvarer, Stian Bråstein, innledningsforedrag i retten. Der åpna han med å så tvil om DNA-beviset aktoratet fører vil være nok til å dømme tiltalte.

– Spørsmålet er om et Y-kromosom, en kjønnsmarkør, på Birgitte Tengs si strømpebukse gir dekning for å si at tiltalte drepte henne. Vi mener påtalemyndigheten tok noen snarveier, og at det ikke er bevismessig dekning for dette.

– At kjønnsmarkøren er avsagt med blodig finger eller håndavtrykk vil stå igjen som en ren spekulasjon som det ikke er dekning for, sa han.

Deretter fortsatte han med å presisere tiltaltes syn på skylsspørsmålet, og henviste videre til grunnleggende rettsikkerhet.

– Han (tiltalte) har forklarte seg i en rekke politiavhør fra 1995 og frem til nå. Han skal forklare seg over to dager her. Det er mange politiavhør, men det er viktig å si at om man måler disse avhørene i sidetall og detaljrikdom så er omtrent alt av politiavhør avgitt etter pågripelsen.

– Enhver som er siktet for en straffbar handling skal anses som uskyldig inntil annet er bevist etter loven. Jeg leser dette for å understreke at det er et prinsipp som gjelder for tiltalte.