Abonnementsvilkår

1 INNLEDNING

Disse abonnementsvilkårene regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp av digitalt og/eller papirabonnement og annen bruk av tjenester fra TVH+.

TVH+ bruker aboID som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto hos TVH.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer TV Haugalands bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder må opprette en aboID-konto for å kjøpe produkter digitalt, for å benytte digitale produkter, eller for å benytte nettjenester for å gjøre endringer på abonnementet. Brukernavn og passord på din aboID-konto er personlig og skal ikke distribueres til andre. Du plikter å holde all registrert informasjon knyttet til din aboID-konto oppdatert og korrekt.

Disse abonnementsvilkårene  suppleres av vilkårene for bruk av påloggings- og betalingstjenesten aboID-konto og TV Haugalands brukervilkår. Vi oppfordrer deg til å lese disse i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av TV Haugaland og aboID.

Fra tid til annen vil vi gjøre mindre oppdateringer i disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg på forhånd.

2 BESTILLING OG BETALING

Aldersgrensen for å bestille abonnement digitalt abonnement, TVH+, fra TV Haugaland er 18 år. Abonnementet er personlig og til privat bruk. Uten skriftlig avtale med TV Haugaland skal tjenestene og publikasjonene kun brukes ikke-kommersielt.

Nye priser og produktendringer kunngjøres i nettavisen senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser vil gjelde fra neste abonnementet fornyes.

Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil tilgangen til produktet eller tjenesten stenges. Du vil bli belastet for det du har mottatt av tjenester til ordinær pris for perioden abonnementet har vært aktivt.

Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt abonnementsperiode. Abonnement med bindingstid, skal betales forskuddsvis for hver periode i bindingstiden. Fakturautsteder for TVH+ er TV Haugaland AS.

Dersom du ikke ønsker å fortsette ditt abonnement med en ny abonnementsperiode kan du si opp abonnementet frem til 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Se nærmere om dette i punkt 3 nedenfor.

TV Haugaland belaster fakturagebyr ved utsendelse av faktura. Ved bruk av AvtaleGiro, elektronisk faktura (eFaktura), PDF-faktura eller betalingskort belastes ikke fakturagebyr. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Det gis ikke momsrefusjon for kjøp og bruk av digitale tjenester fra utlandet og Svalbard.

3 VARIGHET, ENDRING OG OPPSIGELSE

Ditt abonnement fornyes automatisk til den abonnementsperioden som ble oppgitt i kjøpsøyeblikket.

Du kan endre betalingstermin eller opp- og nedgradere tilgangsnivå og antall leveranser. Ved endring av betalingstermin vil abonnementet fornyes automatisk til den nye terminen du har endret til. Dersom du oppgraderer abonnementet ditt, skjer oppgraderingen umiddelbart. Resterende saldo fra ditt eksisterende abonnement godskrives på det oppgraderte abonnementet, og du fornyes automatisk til oppgraderte tilgangsnivå og termin. Ved nedgradering vil det nye tilgangsnivået først gjelde når inneværende abonnementsperiode er over, og du fornyes da automatisk til nedgradert tilgangsnivå og termin.

Abonnement kan når som helst sies opp med virkning fra neste abonnementsperiode, men senest innen 48 timer før ny abonnementsperiode starter. Refusjon kan bli gitt, dersom du henvender deg til kanalen.  Dersom du har abonnement med bindingstid, vil du ikke kunne avslutte ditt abonnement før bindingsperioden er over.

En oppsigelse må rettes til TV Haugaland på e-post, eller gjennomføres på våre nettsider under Mitt abonnent.

Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.

4 ANGRERETT

Ved kjøp av abonnement hos TV Haugaland har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Du mottar angrerettsskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved returnere utfylt angrerettsskjema til kanalen innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.

5 ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER

TV Haugalands digitale tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. TV Haugaland vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til de digitale tjenestene, må varsles vår kundeservice på kundeservice@tvh.no

TV Haugaland er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

Produktene og tjenestene fra TV Haugaland tilbys uten garantier for deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. TV Haugaland tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold. TV Haugaland kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom TV Haugaland har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

6 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

TV Haugaland AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold i TV Haugaland. For mer informasjon om personvern oppfordrer vi deg til å lese vår personvernerklæring.

7 SAMTYKKE TIL MARKEDSFØRING OG AKSEPT AV ANNONSEVISNING

Som aktiv og betalende kunde hos TV Haugaland vil kanalen kunne ringe deg, samt sende deg tilbud og annen relevant informasjon basert på dine opplysninger. Markedsføringen vil være i form av nyhetsbrev, e-post, sms eller lignende, og kan inneholde tilbud og informasjon på tilsvarende produkter og tjenester.

Hvis du ikke har et aktivt kundeforhold til TV Haugaland vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det.

Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

8 BRUDD PÅ ABONNEMENTSVILKÅRENE

Ved brudd på denne disse abonnementsvilkårene forbeholder TV Haugaland seg retten til å avslutte eller fryse ditt abonnement.

9 KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss. Du finner oppdatert kontaktinformasjon på våre hjelpesider.