Karmøy Informerer - Uke 9 2023
Karmøy Informerer - Uke 9 2023 FOTO: Karmøy Kommune

Karmøy kommune informerer (Uke 9)

Hvor skal nytt kulturhus i Karmøy stå? Saken skal opp til ny behandling i formannskapet på mandag og i sendingen får du mer informasjon om hvorfor det er viktig å fastslå lokaliserng tidlig. Kvinnedagen nærmer seg. Det skal handle om F-ordet og du er i tradisjon tro invitert til feiring i Karmøy kino 8. mars.