Energioppfølgingssystemet som betaler seg selv

Energirådgiverne i Eta Energi har en ambisiøs målsetting. De skal bidra til å redde verden. Foruten deres egen innsats med satsing på miljøvennlige løsninger og egenprodusert solenergi for alle ansatte, har dette også resultert i utviklingen av GreenTracker - et spesialisert system for energioppfølging og energiledelse.

Daglig leder i Eta Energi, Frode Styve, forteller at utviklingen av GreenTracker begynte som en konsekvens av mangelen på systemer for energioppfølging i markedet. Det vil si, det fantes systemer, men de var så kompliserte, at det ble for krevende for ordinære brukere å implementere og bruke daglig. I utviklingen av GreenTracker har man derfor både lagt vekt på et brukervennlig oppsett og visualisering av data som gir best mulig oversikt. Systemet er web basert og automatisert. Alle målerdata hentes og fremstilles automatisk i systemet.

Mener prisene har vært for lave: Daglig leder i Eta Energi, Frode Styve (t.h.), ser at det både vil og må komme endringer i energiprisene i det norske kraftmarkedet. Her i samtale med kunder ved Etas kontor i Haugesund.

Energipriser i endring

-Vi har jo vært litt bortskjemt med lave energipriser i Norge, men dette er i ferd med å endre seg nå, mener han. Den erfarne energirådgiveren har jobbet med effektivisering av energiforbruk i 30 år, og forteller at han typisk ser at bedriftenes kostnader til energiforbruk er et område som får lite oppmerksomhet både i selskapets drift og regnskaper.

Med økende energipriser, økt fokus på effektivisering og stigende miljøbevissthet hos både ansatte og kunder, tror han dette kommer til å endre seg.

Styve mener at de mest lavthengende fruktene for energieffektivisering, ligger i å rett og slett få oversikt. -Bare ved å få bedre oversikt over energibruket sitt, får man typisk 5-10% reduksjoner gjennom svært enkle tiltak, forklarer Styve. Dette er ofte enkle og rimelige forbedringstiltak som ikke koster noe, men som går på bevisstgjøring av bedriftens personell. -Vår erfaring er at de fleste virksomheter har et lønnsomt potensial på 20-30% av sin energibruk, konstaterer Styve.

De fleste kan spare 20-30% av sitt energiforbruk!

Neste nivå av forbedringer krever som regel mer investeringer og innsats, men her finnes også mulighet for en rekke statlige støttetilskudd. -Enova har jo en rekke støtteordninger for energieffektivisering, men de forutsetter også at man har et system for energiledelse, forklarer Styve.

GreenTracker bidrar både til å kutte kostnader til energibruk, samtidig som det oppfyller kravene som Enova stiller for energiledelse og statlige tilskuddsordninger.

-Dermed blir dette i praksis et system som betaler seg selv, konstaterer Styve.

 

Kontaktinfo Eta Energi

Frode Styve, [email protected], 90 52 02 21, www.eta.no