6192AF74-7FA9-4DAC-8CF4-E11AEFB705A6

De ansatte tar over TV Haugaland

Heine F. Birkeland gir seg som daglig leder i TV Haugaland, og overlater selskapet til de ansatte. Morten E. Vorre overtar som ny daglig leder.

TVH: – Morten har jobbet hos oss både som salgsleder og innleid produsent, så han kjenner både markedet og kundene våre fra før. Jeg tror dette vil bli positivt for kanalens markedsarbeid, sier Birkeland.

– Jeg har alltid vært glad i TV Haugaland og ser frem til å komme i gang med arbeidet, sier
Vorre.

TV Haugaland har lagt bak seg et krevende år, hvor årsregnskapet for fjoråret endte med et underskudd på 4,2 millioner kroner og et udekket tap på vel 7 millioner kroner.

Kombinasjonen av nysatsing på nettavis og utfordrende markedsforhold skapte et stort gap mellom kostnader og inntekter.

Heine F. Birkeland slutter som daglig leder i TV Haugaland. Stafettpinnen overtas av Morten E. Vorre. Foto: Hilde Narheim.

Etter at selskapet gikk tilbake på lokale hender, ble det iverksatt et kostnadskutt som har redusert kostnadene med ca 40 prosent og som blant annet innebærer at staben i kanalen er redusert med tre årsverk.

– Kostnadskuttene har gitt resultat, og kanalen har klart å holde grønne tall de tre siste månedene. TV Haugaland har også fått tilgang til flere nye markedsprodukter de siste månedene, så jeg har tro på at selskapet kan klare positive tall videre utover høsten, avslutter Birkeland.