oversikt-garpaskjaer-oppdatert-visjon

Innbyggerne må involveres i utformingen av et signalbygg   

– Vi må stille oss spørsmålet om hvem som eier byen og byrommene? Det gjør vi alle. Derfor må innbyggerne involveres i utformingen av et signalbygg. Det kalles demokratisk byutvikling, skriver Venstres Bjørn Gunnar Husby i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg, skrevet av Bjørn Gunnar Husby. Ytringer og meninger står for forfatterens regning.

Garpeskjær Eiendom AS ønsker å bygge et signalbygg på Garpaskjærskaien, et område som absolutt trenger et løft. I prosessen videre må innbyggere i Haugesund involveres, fordi et signalbygg er fellesskapets bygg.

Et signalbygg er et bygg som er iøynefallende og som skiller seg ut blant omgivelsene. Det vil være identitetsskapende for innbyggerne og byen, og sende budskap om f.eks. verdier, innovasjon og endring. Et signalbygg er noe innbyggerne kan være stolte av og glade i.

I Haugesund er rådhuset, som representerer demokratisk verdier, Vår Frelsers kirke, som representerer for kristne verdier og Festiviteten, som representerer kultur, viktige signalbygg.

Bjørn Gunnar Husby mener innbyggerne i Haugesund må være med å bestemme hvordan et nytt signalbygg i Haugesund skal se ut.

Et signalbygg vil være dominerende i bybildet og være alles bygg. Utformingen kan derfor ikke bare bestemmes av hva enkeltaktører ønsker.  Garpeskjær Eiendom AS ønsker å invitere lokale arkitekter til å bli med i en arkitektkonkurranse. I tillegg må innbyggerne involveres tidlig i planprosessen, slik at de sikres reell mulighet til å påvirke byutviklingen.

NIBR-forsker Gro Sandkjær Hanssen har skrevet en doktoravhandling hvor et av hennes funn er at norsk byplanlegging lider av et demokratisk underskudd. Høringer blir brukt, men innbyggerne mener at disse høringene kommer så sent at de liten mulighet til å påvirke planresultatet. De viktigste premissene er allerede lagt, og deltakelse i senere stadier blir av innbyggerne ofte sett på som symbolsk.

Innbyggerne i Haugesund bor, eier og ferdes i byen og er en ressurs fordi de besitter verdifull kunnskap om byen, og har engasjement og tanker om hva som vil være god byutvikling. De er en enorm uutnyttet ressurs, som er verdifull for Garpeskjær Eiendom AS og kommunen.

En metode for å involvere innbyggerne på er borgerpanel. Et borgerpanel er et tilfeldig utvalg av innbyggere som inviteres til å komme sammen for å få tilført kunnskap og diskutere saker, for så til slutt komme med anbefalinger til politikere eller andre beslutningstakere.

Vi må stille oss spørsmålet om hvem eier byen og byrommene? Det gjør vi alle, derfor må innbyggerne involveres i utformingen av et Signalbygg, det kalles demokratisk byutvikling.

Bjørn Gunnar Husby, 1.kandidat Haugesund Venstre