331008247_587092579991909_6865953299476645141_n
FOTO: Tor Nilssen

Overraskende optimisme i boligmarkedet

Flere tror nå på økte boligpriser det neste året. Andelen som venter høyere boligpriser økte fra 30 prosent i januar til 42 prosent nå i februar.

BOLIGPRISER: Boligprisforventningene gjorde dermed et overraskende hopp, i følge tallene fra Norske Boligbyggelag, NBBL.

– Utviklingen i boligprisene de siste to månedene har overrasket på oppsiden. Samtidig har Norges Bank hatt et mellommøte der renten ble holdt i ro. Disse to faktorene er trolig med på å farge folks forventninger, sier Hilde Karoline Midsem, sjeføkonom i NBBL, i en pressemelding.

Det har skjedd et stemningsskifte i optimistisk retning den siste måneden. Flertallet har gått fra å tro på boligprisnedgang til boligprisoppgang. Samtidig er andelen som venter boligprisfall om lag halvert de siste tre månedene. Fra januar til februar falt andelen som forventer boligprisfall fra 34 prosent til 20 prosent.

Folk flest tror vi får høyere renter 

79 prosent oppgir at de venter høyere boliglånsrenter et år frem i tid. Dette er om lag uendret fra januar, og betraktelig lavere enn for et halvt år siden. I fjor sommer ventet 95 prosent av de spurte at utlånsrenten skulle videre opp.

5 prosent av respondentene oppgir at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene. Siden september i fjor har andelen som oppgir å være bekymret for å miste jobben holdt seg mellom 5 og 6 prosent. Dette er litt høyere enn i vårmånedene samme år, melder NBBL i pressemeldingen.