Pressekorpset var tilbake på plass utenfor tinghuset i dag.
Pressekorpset var tilbake på plass utenfor tinghuset i dag. FOTO: Tor Nilssen

Derfor publiserer vi fremdeles ikke navn og bilde av 52-åringen

Da tvh.no to minutter over ti formidlet at den 52 år gamle karmøymannen ble dømt for drapet på Birgitte Tengs, hadde vi allerede bestemt oss for å ikke offentliggjøre navn og bilde av ham.

 

BIRGITTE-SAKEN: I tv-sendingen vår i ettermiddag står domfellelsen på kjøreplanen, men også her vil mannen omtales som nettopp det, mannen, karmøymannen eller 52-åringen.

Da tiltalen mot karmøymannen kom, bestemte noen av de riksdekkende mediene seg for å navngi ham. Lokale medier bestemte seg for å la være. Etter at han i dag ble dømt, ser jeg at det er noen medier som har endret praksis og navngir. TV Haugaland gjør ikke det, som Haugesunds Avis følger vi hovedregelen om å ikke navngi mennesker som er tiltalt eller dømt for kriminelle handlinger.

Det er en naturlig og viktig del av pressens selvjustis. Vi leser også Vær Varsom-plakaten punkt 4.7 slik, at vi velger å ikke identifisere 52-åringen. 

«Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

Mannen hevder fremdeles sin uskyld, og dommen er ennå ikke rettskraftig. Vi vet at dommen vil bli anket, ankesaken er allerede forhåndsberammet i Gulating lagmannsrett med oppstart 4. september i år.

Han sitter varetektsfengslet, og det er i dag ingen fare for gjentatte kriminelle handlinger. Det det derimot er fare for, er forhåndsdømming. Denne saken har vist oss her lokalt, hvor ødeleggende forhåndsdømming kan være. Og hvor lenge det henger i, selv etter at enhver mistanke er frafalt.

Vi vet selvfølgelig at dere som leser dette, vet hva 52-åringen heter nå, at dere har sett bildet og kan hende vet hvor han bor. Vi vil likevel holde på det prinsippet vi mener er rett. Dersom mannen skulle bli frikjent i ankesaken, blir livet hans likevel aldri det samme. Og er det noe denne saken har vist oss her lokalt, så er det hvor ødeleggende forhåndsdømming kan være. Og hvor lenge det henger i, selv etter at enhver mistanke er frafalt.