210726 Sommar saa langt i sentrum

Venter trangere tider og svakere resultater

Èn av tre små- og mellomstore bedrifter forventer svakere resultater i år enn i fjor. Én av ti tror, eller er usikre, om bedriften overlever.

De fleste bedriftseiere har det siste året sett marginene forvitre på grunn av sterkt økte kostnader. Tall fra det årlige SMB-barometeret viser at mange bedrifter er bekymret for hva året vil bringe. Hele én av tre bedrifter ser på fremtiden med usikkerhet, og forventer et svakere resultat i år enn i fjor. Likevel er det kun én av ti som frykter å måtte redusere antall ansatte.

– I fjor så vi at de aller fleste var optimistiske med tanke på omsetningsutviklingen de neste årene. I år er den store optimismen snudd, sier partner og regionleder i rådgivings- og revisjonsselskapet BDO, Stig Are Lauvnes.

– Mange små og mellomstore bedrifter opplever at uforutsigbare rammevilkår, økte kostnader og redusert etterspørsel hindrer positiv utvikling, sier Stig Are Lauvnes, ny partner og regionleder i BDO region SørVest. Foto: BDO

Undersøkelsen er gjort blant 1200 små- og mellomstore bedrifter over hele landet. 

Tallene viser også at usikkerhet rundt rammevilkårene skaper økt usikkerhet og hindrer positiv utvikling. To av tre trekker frem økte kostnader på innsatsfaktorer og økte energipriser som hindre for positiv utvikling. 

– Forutsigbarhet er en nødvendighet for effektiv drift og videre vekst, og i vanskelige perioder er det spesielt viktig. Hyppige og uventede endringer i rammevilkår er forstyrrende, sier Lauvnes. 

I samme undersøkelse i fjor viste tallene at 72 prosent av bedriftene i Rogaland forventet en økning i omsetning de neste 12 månedene. Årets undersøkelse viser en dramatisk nedgang. Kun 28 prosent av de spurte forventer det samme i 2023. Tilsvarende venter 31 prosent av virksomhetene i Rogaland en nedgang i omsetningen i 2023, som er vesentlig flere enn de 11 prosentene i fjor.