Kristian Mateo Norheim, 1. kandidat Rødt Karmøy og leder av Rødt Haugaland
Kristian Mateo Norheim, 1. kandidat Rødt Karmøy og leder av Rødt Haugaland FOTO: Privat

Rødt Haugaland sier nei til mer bompenger!

Dette er et leserinnlegg, og meninger som fremkommer her står for skribentens regning. Dette innlegget er skrevet av Kristian Mateo Norheim, 1. kandidat Rødt Karmøy og leder Rødt Haugaland.

I alle tider har Rødt vært mot bruken av bompenger til å finansiere veiutbygging i Norge. Rødt mener det er en statlig oppgave å bygge og vedlikeholde veiene i landet, og derfor må pengene tas fra statsbudsjettet. Når de lokale kommunene nå må bli enige om en utvidelse av Haugalandspakken vil Rødt Haugaland jobbe for at det blir stemt ned. Det er nok bompenger nå.

I et Norge som nå opplever økte priser på flere viktige og grunnleggende varer, mener Rødt det er feil å gå inn for en utvidelse og fortsettelse av bompengepakken. Vi har i hele vinter hørt om enkeltpersoner og familier som sliter med å få økonomien til å gå rundt. Matkøene vokser hos Frelsesarmeen og andre organisasjoner som deler ut mat. De melder om at det er flere og flere personer og familier som har jobb, som nå må stille seg i kø for å få penger til mat.

Rødt Haugaland mener de lokale kommunene må prioritere å forenkle hverdagen til folk. Ved å ikke utvide bompengeordningen vil flere, helt naturlig, slippe å bruke penger på bompenger. Det er kanskje ikke mye for alle, men for noen kan det være sårt tiltrengte kroner.

Vi registrerer at ordføreren i Karmøy mente dette hadde med å ha fremtidstro på utvikling av kommunen. Rødt mener vi fortsatt kan ha fremtidsvisjoner for kommunene våre uten å belaste innbyggerne sønder og sammen. Blant annet med å jobbe opp mot de nasjonale partiene og for å endre den nasjonale politikken på området.

Rødt har i flere av sine alternative statsbudsjett jobbet for å få inn mer penger til statskassen, som igjen kan fordeles ut til de lokale kommunene. Rødt ønsker også å styrke statskassen for å ha råd til å hjelpe landets innbyggere med å ha en enklere hverdag. Ved å ha en gjennomtenkt økonomisk politikk som prioriterer innbyggere og miljø foran profitt så vil man finne råd til å ha statsfinansiert veiutbygging- og vedlikehold.

Rødt Haugaland sier derfor nei til utviding av Haugalandspakken, og nei til en ny Haugalandspakke 2.

I en tidligere versjon av dette leserinnlegget, kom det med et uhell frem at forfatteren het Kristian Mateo Nesheim. Dette stemmer ikke, det er Norheim som er det riktige etternavnet.