Fungerende administrerende direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset
Fungerende administrerende direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset FOTO: Eirik Dankel

Helse Fonna hever til gul beredskap: – Nå kan vi ikke annet enn å anmode om å ikke komme på besøk

Det er krevende tider i Helse Fonna. Pågangen er nå så stor at det er vanskelig å finne plass til alle. Nå går helseforetaket fra grønt til gult beredskapsnivå.

SYKDOM: Det er travle tider for Helse Fonna. Usedvanlig høyt belegg, sykefravær og korridorpasienter sørger for at foretaket nå hever beredskapsnivået.

– Driftssituasjonen har denne uken blitt mer utfordrende. Kapasiteten er sprengt. Det er stort overbelegg og svært mange korridorpasienter. Vi har rett og slett plassmangel, opplyser fungerende administrerende direktør i Helse Fonna, Kenneth Eikeset i en pressemelding.

Og så alvorlig som situasjonen er nå, har den ikke vært gjennom hele pandemien.

– Situasjonen er ekstraordinær, og det er mye mer utfordrende enn på det verste i pandemien, sier Eikeset.

Tidligere har helseforetaket anmodet pårørende om å begrense besøk. Dette har, i følge foretaket, hatt liten effekt.

– Nå kan vi ikke annet enn å anmode om å ikke komme på besøk, slik situasjonen er nå. Og må en komme, kom i besøkstiden, sier Eikeset.

Stanser planlagt aktivitet – Fortsatt høyt sykefravær

Fortsatt er sykefraværet ved Helse Fonna høyt. I en allerede krevende situasjon, gjør det vondt verre.

– Det aller meste av planlagt aktivitet er nå stanset. og vi har flyttet på medarbeidere. Nå må vi gjøre enda mer. Alt av pleiepersonell som jobber i andre avdelinger, blir nå satt inn i døgnpleie. I tillegg er det kalt inn til ekstramøte med kommuner som har utskrivingsklare pasienter, forteller Eikeset. Unntaket er øyeblikkelig hjelp og kreftkirurgi, som blir skjermet.

Dette betyr beredskapsnivåene i Helse Fonna

Grønn bereds​​kap

En uavklart situasjon, der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et begrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen krever økt oppmerksomhet.

Gu​l beredskap

En uønsket hendelse med begrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats eller ekstraordinære ressurser og tiltak.

Rød beredskap

En alvorlig, uønsket hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak.​​