15010112 vb Haugaland kraft

Ber strømselskapene skjerpe seg

Strømselskapene må bli flinkere til å informere kundene om priser og påslag. Hvis ikke kan det bli innført maksgrense for påslag og gebyrer.

Varselet kommer fra statsminister Jonas Gahr Støre.

Den 1. november fikk strømselskapene strengere regler å forholde seg til. Blant annet ble det innført lengre varslingsfrist for å endre vilkårene. I følge Støre har flere selskaper fremdeles ikke tatt innover seg de nye reglene. Det kan føre til et enda strengere regelverk. Men mange selskaper har ennå ikke innrettet seg etter de nye reglene, ifølge statsministeren.

– Vi trenger å ha alle med på laget hvis vi skal lykkes med å få gode, oversiktlig tilbud til kunden. For strømkundene har vi understreket at strømselskapene skal veilede, ikke villede. Det gjenstår arbeid for å rydde opp slik at strømkundene vet hva avtalen består i. Hva de betaler for og ikke, sier Støre til NTB. 

Til NTB varsler han at det blant annet kan bli aktuelt å innføre maksgrense på påslag og månedsgebyr om ikke kraftselskapene følger de nye reglene.