LEDER I NORD-ROGALAND: Elisabeth Lie Nilsen. Foto: Nav
LEDER I NORD-ROGALAND: Elisabeth Lie Nilsen. Foto: Nav

Stabil arbeidsledighet også i desember

Det er fortsatt mange arbeidssøkere som oppsøker NAV, men nesten like mange kommer seg ut i jobb igjen.

NORD-ROGALAND: Ledigheten i nordfylket holder seg stabil også i desember.

– I sum holder vi oss på 1,4% i regionen. Men for hver enkelt kommune er det variasjon der noen går litt opp, noen holder seg stabilt og noen går litt ned, sier Elisabeth Lie Nilsen, leder av NAV Marked Nord-Rogaland, i sin månedlige pressemelding.  

 Haugesund troner som vanlig øverst på listen, der vipper ledigheten seg opp til 1,8% helt ledige arbeidssøkere igjen. Dette er over fylkessnittet for Rogaland og landssnittet som begge er på 1,6% helt ledige arbeidssøkere også i desember.

Karmøy holder seg fortsatt ett godt stykke bak disse, men stiger til 1,4% helt ledige arbeidssøkere. Vindafjord har ingen bevegelse i tallene og holder seg på 1,1% helt ledige. Sauda og Suldal holder seg begge på  0,9% helt ledige arbeidssøkere og Tysvær har en liten reduksjon, som igjen sender dem ned til 0,9% helt ledige arbeidssøkere. Bokn og Utsira har så lav ledighet at tall ikke oppgis.

– I sum så har vi 778 helt ledige arbeidssøkere i Nord-Rogaland. Dette er 136 personer mindre enn i desember i fjor, sier Lie Nilsen.

144 arbeidssøkere deltar i arbeidsrettede tiltak i sum i Nord-Rogaland i desember. Det er en nedgang på 11 personer fra november.Det er 458 arbeidssøkere som er i delvis arbeid i regionen, noe som er samme nivå som i november.

Mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse

Desember er ofte en litt roligere måned i arbeidsmarkedet, og slik ser det ut i år også.

– Vi ser en liten økning i permitteringsmengden, men det er små permitteringer og ikke noen av større karakter som er meldt oss til nå. Så fortsatt så kommer mange av dem som melder seg raskt over i arbeid igjen, dersom de har kompetanse som er etterspurt.  Variasjonene er fortsatt store mellom bedrifter og bransjer. Noen har godt med oppdrag, mens andre har mer usikre tider. Så det er litt mer uforutsigbart enn det har vært på en stund.

Det er som alltid ventet noe oppgang i ledighet ved årsskiftet, det er ifølge NAV en vanlig sesongvariasjon.

– Det er kommet mange gode nyheter om større oppdrag til vår region den siste tiden, så det blir spennende å se utover året hvordan det slår ut med tanke på at ledigheten kanskje skal stige noe, sier Lie Nilsen videre. 

Det er mange som melder om mangel på arbeidskraft med riktig kompetanse. Hvis denne mangelen blir for stor, vil det kunne bli en betydelig utfordring for bedriftene.

– Vi anbefaler dem som har behov for arbeidskraft å kontakte oss i god tid, slik at vi kan se om vi kan bidra med arbeidskraft i ett kvalifiseringssamarbeid eller lignende. Vi er i gang med flere samarbeidsprosjekter med bedrifter som har behov for arbeidskraft, og vi ønsker oss gjerne flere. Men det er også viktig å oppfordre dem som har vært ledige litt over tid å vurdere om de bør ta ekstra utdanning. Det er høyere krav fra de fleste bransjer nå, og flere bør kanskje vurdere å ta ny oppdatert utdanning for å være mer aktuelle på arbeidsmarkedet til de jobbene som faktisk er ledige.