CCS Haugalandet: 
Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eramet Norway, Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, Olav Bådsvik, Equinor direktør for Kårstø prosessanlegg, Arne Martin Kjærland, fabrikksjef Hydro Karmøy
CCS Haugalandet: Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør Eramet Norway, Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark, Olav Bådsvik, Equinor direktør for Kårstø prosessanlegg, Arne Martin Kjærland, fabrikksjef Hydro Karmøy FOTO: Grethe Nygaard

Industrien inngår historisk samarbeid for å kutte klimagassutslipp

Equinor, Eramet Norway, Gassco, Hydro, Sintef og Haugaland Næringspark slipper ut over 1,6 millioner tonn CO2 årlig. Nå skal de jobbe sammen for å kutte utslippene.

HAUGALANDET: Samlet står industriaktørene for over seks prosent av Norges samlede utslipp fra kvotepliktig sektor i 2021.  Frem til nå har den enkelte aktør jobbet med løsninger hver for seg for hvordan de skal redusere utslipp ved sine respektive anlegg, men nå går de sammen for å ta ambisjonene et steg videre.

Sammenslutningen, CCS Haugalandet, består av Equinor, Eramet Norway, Gassco, Hydro, Sintef og Haugaland Næringspark, og har fått tildelt prosjektmidler fra Gassnova. De skal nå utføre en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for sikker transport og lagring av CO2 fra industrianleggene. Prosjektet har oppstart januar 2023.

– Det å være verdensledende aktører innenfor våre ulike bransjer forplikter: Ved å
samarbeide øker våre muligheter for å utvikle kostnadseffektiv infrastruktur for transport og
lagring, samt sikre tilgang til gode støtte- og finansieringsordninger for våre løsninger, sier
strategi- og kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland, i en pressemelding.

– Karbonfangst- og lagring er en sikker og nødvendig løsning for avkarbonisering av
industrien. Equinor har med stor suksess fanget og lagret CO2 under havbunnen på
Sleipnerfeltet i Nordsjøen siden 1996. Nå gjelder det å finne lokale løsninger, i dette tilfellet
hvordan industrien på Haugalandet sammen kan transportere og lagre betydelige mengder
CO2, sier Olav Bådsvik, Equinor, direktør for Kårstø prosessanlegg.

Vil realisere kuttene raskere

En felles infrastruktur for transport og mellomlagring kan føre til fortgang i implementering
av CO2-fangst hos den enkelte bedrift.

– Hver enkelt aktør jobber naturligvis videre med fangstløsninger for seg og sin virksomhet,
og nå går vi sammen for å finne effektive fellesløsninger for transport og lagring for å
realisere kuttene raskere og på en enda mer kostnadseffektiv måte, sier Arne Martin
Kjærland, fabrikksjef på Hydro Karmøy.

Øystein Rossebø, direktør for forretningsutvikling og prosjekter i Gassco, tenker man må ta hensyn til en rekke forhold.

– Mengde og renhet av CO2-utslipp, fangstgrad og nærhet til havn for å nevne noen. Sikkerheten ved anleggene, og rundt fangst, transport og lagring av CO2 legges selvsagt
til grunn for alle løsningene.

Potensial for stor industriell vekst

Kunnskap om muligheter og betingelser for felles infrastruktur for håndtering av CO2 vil også
være et stort fortrinn for å trekke til seg ny industri til regionen med behov for CO2-fangst og lagring, for å kunne produsere med lave eller null utslipp. Med utbygging av ny 420kV-
kraftlinje fra Blåfalli til Gismarvik, tilgjengelig gasseksportinfrastruktur og store, regulertenæringsarealer i Haugaland Næringspark, har Haugalandet potensial til stor industriell vekst i årene som kommer. Spesielt er regionen et aktuelt sted for produksjon av hydrogen i stor skala både for å dekke innenlands etterspørsel og eksport til Europa.

– Haugalandet bør få på plass infrastruktur for CO2-håndtering. Ikke bare for å avkarbonisere
og omstille eksisterende industri, men for å legge enda bedre til rette for morgendagens nye
industrietableringer og arbeidsplasser, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Brage Rugstad Knudsen, forskningsleder på avdeling for gassteknologi i Sintef Energi. FOTO: Sintef

– Det faktum at alle de store utslippspunktene er med, gjør prosjektet ekstra slagkraftig, og
sørger for et solid grunnlag for analyse av en felles infrastruktur. Det er gledelig å få jobbe
sammen med den fremoverlente industrien på Haugalandet for fremtidens løsninger, sier
Brage Rugstad Knudsen, forskningsleder på avdeling for gassteknologi i Sintef Energi.