flyplass

«Direkte fra Haugesund Lufthavn Karmøy»

Høyres gruppeleder i Haugesund, Harald Larssen Lønning, ber karmøypolitikerne ta til fornuft, når de i kveld avgjør om de skal gi kommunalt lån til selskapet som eier Haugesund lufthavn, Karmøy.

Dette er et leserinnlegg og gir uttrykk for skribentens mening. Innlegget er skrevet av Harald Larssen Lønning.

LESERINNLEGG: 20 minutter til takeoff på rute W61750 til Gdansk på Haugesund Lufthavn Karmøy. Fullt fly med blanding av turister og arbeidere. En viktig rute for mange bedrifter på Haugalandet, og oss andre som bare trenger noen dagers pusterom i en travel hverdag.

59,1% av de spurte i Nforeningen sin arbeidslivsundersøkelse sa arbeidsplassen var svært eller helt avhengig av flyplassen. Over 600.000 reiser inn og ut av vår region årlig, og senest denne uken kom det nye ruter som tar oss til nye destinasjoner i inn- og utland. Ruter som gjør at resten av verden kommer litt tettere på Haugalandet.

Arkivfoto

På mandag skal politikerne på Karmøy ta et viktig valg. Utsettelsen fra forrige møte, om Karmøy Kommune skal støtte flyplassen, skal opp til endelig behandling. Robin Hult fra Senterpartiet har stått hardt på at Avinor må overta. Næringsliv og resten av regionen sier at lufthavnen fortsatt må ha lokalt eierskap. Hult fikk med seg kommunestyret sist. Denne gangen håper jeg de kommer med sårt trengte midler fremfor å støtte Hults budskap om å sende makta til hovedstaden.

En flyplass på lokale hender har klart seg godt i en årrekke. Offentlig privat samarbeid har gitt nye ruter og rullebane. Før covid, var flyplassen i godt driv, og nå kommer nyhetene på løpende bånd. Covid har vært krevende for mange, óg flyplassen. Nå trenger de støtte ut av krisen, på samme måte som annet næringsliv.

Karmøy vedtok også et strømstøttefond til lokalt næringsliv i forrige kommunestyremøte. Om Hult og resten av Karmøys folkevalgte virkelig ønsker å hjelpe næringslivet i regionen, redder de flyplassen, i tråd med næringslivets behov.

Er det en kommunes ansvar å hjelpe flyplassen? Etter min mening er svaret helt klart ja. Flyplassen er en del av vår infrastruktur. Innbyggerne våre er avhengig av den, og ringvirkningene flyplassen gir er enorme. Handlingsrommet til kommunene er begrenset, men et spleiselag ut av krisen er helt klart noe vi som folkevalgte må si ja til. Kan vi, så skal vi.

Håper Karmøy kommunestyre blir med ombord.