retten, rettssal, domsstol, haugaland og sunnhordland tingrett, gulating lagmannsrett, kongeriket norge,
FOTO: Tor Håkon Thomassen

Kvinne løy om å være gravid med trillinger – dømt til fengsel

En kvinne har i Haugaland og Sunnhordland tingrett blitt dømt til ubetinget fengsel i seks måneder og til å betale en bot på 5000 kroner.

Det var VG som skrev om saken først.

En kvinne som bor i sørfylket ble i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til å sone en ubetinget fengselsstraff, og betale en bot på 5000 kroner. Kvinnen dømmes for brudd på vegtrafikkloven, og for bedrageri av 418.860 kroner. 

En rekke forhold blir tatt opp som grunnlag i dommen.

  • Det fremgår blant annet i dommen at kvinnen i 2019 sendte inn en søknad til NAV, der hun ba om engangsstøtte i forbindelse med fødsel. Vedlagt, hadde kvinnen sendt inn terminbekreftelse fra SUS, som bekreftet at kvinnen ventet trillinger. Kvinnen hadde forfalsket bekreftelsen, og var ikke gravid.  Likevel fikk hun innvilget 83.140 kroner per barn, og tilegnet seg på denne måten 249.420 kroner fra NAV.
  • I 2020 sendte kvinnen på ny inn en søknad om engangsstønad til NAV. Denne gangen med påstand om at hun ventet tvillinger. Til tross for forfalsket terminbekreftelse fra SUS, og at hun på forespørsel fra NAV sendte inn helsekort for gravide, ble hun ikke trodd av NAV, og hennes søknad om stønad ble avslått, grunnet manglende dokumentasjon. Her var potensiell utbetaling på 169.440 kroner.
  • Senere i 2020, har kvinnen, mens hun var i forhandlinger om barnefordelingssak, uriktig lagt fram påstander om at hun hadde kreft, med forfalsket dokumentasjon fra SUS.
  • Kvinnen sto også tiltalt for en rekke brudd på vegtrafikkloven. Tidlig i 2021, ble hun stoppet mens hun kjørte bil og var påvirket av opioider. Blodprøve tatt av kvinnen viste at hun var påvirket av oksykodon i høyere konsentrasjon enn straffbarhetsgrensen på 1,2 promille.
  • På høsten samme år, blir kvinnen stoppet på ny. Blodprøve viser denne gangen at kvinnen er påvirket av THC.

Aktor la ned påstand om fengsel i 8 måneder, og at kvinnen skulle betale bot på 10.000 kroner. Samtidig mente aktor at kvinnen skulle tape førerretten i seks måneder. 

Det hele ender med at kvinnen blir dømt etter straffeloven og vegtrafikkloven. Kvinnen dømmes til fengsel i seks måneder og bot på 5.000 kroner. Kvinnen må også tåle inndragning av diverse elektronisk utstyr,  som ikke tilhører henne. 

Hun må også klare seg uten førerkort i seks måneder fra dommens dato, og må ta delvis ny førerprøve.

Til VG, sier kvinnens advokat at kvinnen er fornøyd med dommen, men vurderer å anke.

– Klient er fornøyd med at retten reduserte straffen med to måneder, men hun mener at retten burde gitt henne samfunnsstraff, skriver forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen i Elden Advokatfirma i en SMS til VG.