Episode 6

– De kjenner meg, uten å kjenne meg igjen

Hvis vi kommer dit at vi ikke kjenner folk igjen, kan vi allikevel kjenne igjen et smil, en følelse, en stemning som følger med dem vi møter. Slik opplever Harald det, når han jobber med dem som sliter med å huske.

KARMØY: Harald Strømmen, sykepleieren fra sykehjemmet på Vea, har fokus på relasjonsbygging i møte med menneskene han møter. På det at vi møter hverandre nonverbalt. Og spesielt i møte med de som er demenssyke, tenker han at det nonverbale er viktig.

– De vet kanskje ikke hvor de har deg fra, men de kjenner et godt smil, husker hvordan det er å bli holdt litt rundt og klappet på skulderen. Fysisk kontakt er undervurdert.

Få med deg ukas episode av «Livet i kommunen».