Det blir mer arbeid på Aibel sitt verdt i Haugesund.
Det blir mer arbeid på Aibel sitt verdt i Haugesund. FOTO: Øyvind Sætre / Aibel

Kontraktsjubel for Aibel

Aibel får forlenget rammeavtale på Johan Sverdrup

Equinor har besluttet å forlenge vedlikeholds- og modifikasjonsavtalen (VEM) på Johan Sverdrup for perioden 2023 til 2026. Aibel regner avtalen som en viktig kontrakt, noe som innebærer at kontrakten har en størrelse på mellom 500 millioner kroner og 1,5 milliarder kroner.

– Dette er veldig positivt for vedlikeholds- og modifikasjonsdelen av vår forretning, og spesielt for Stavanger-kontoret og fabrikasjonsarbeidet i Haugesund og offshore, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen i en pressemelding.

I 2019 ble Aibel ble sammen med Aker Solutions tildelt VEM-oppdrag på Johan Sverdrup ut 2022. Selskapet skriver at rammeavtalen er forlenget til februar 2026

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra Equinor på leveranser, kompetansen og samarbeid på Johan Sverdrup. Det har dannet grunnlag for forlengelsen av avtalen, og nå er det viktig at vi fortsetter det gode VEM-arbeidet de neste årene.

Aibel vært en betydelig aktør i Johan Sverdrup-utbyggingen. Selskapet har hatt oppdrag knyttet til Johan Sverdrup på rundt 30 milliarder kroner, og har blant annet levert boreplattformen og P2 prosessplattformen, samt de to landstrømanleggene på Haugsneset.