retten, rettssal, domsstol, haugaland og sunnhordland tingrett, gulating lagmannsrett, kongeriket norge,
FOTO: Tor Håkon Thomassen

Kvinne (61) dømt for drapsforsøk