Markering under klimatoppmøte i Paris
Markering under klimatoppmøte i Paris

– Usannsynlig at Haugesund når klimamålene