Bilde Fagne Ingrid Tjøsvold
FOTO: Norsk Gjenvinning AS

Hun blir ny direktør i Fagne

Ingrid Therese Tjøsvold, opprinnelig fra Karmøy, er ansatt som direktør i nettselskapet Fagne.

HAUGESUND: Ingrid Therese Tjøsvold Tjøsvold kommer fra Norsk Gjenvinning som divisjonsdirektør med ansvar for divisjon Vekst, og overtar lederstillingen i Fagne etter Magne G. Bratland. Nettselskapet Fagne er eid av Haugaland Kraft AS.

– Vi i styret er veldig glad for at Ingrid takket ja til stillingen. Med sin lange ledererfaring og
solide bakgrunn er vi sikker på at hun er rett person til å videreutvikle nettselskapet i det
grønne skifte vi står i, sier styreleder i Fagne, John Harald Jakobsen, i en pressemelding.

– Vi skal rigge strømnettet for en betydelig forbruksvekst frem mot 2050. Under Ingrids
lederskap skal Fagne legge til rette for en omfattende satsing på elektrifisering og
bærekraftig verdiskaping. I vår region er utviding av kraftintensiv industri, ferjer, fiskeoppdrett
og bilparken bare noe av det som skal gå på fornybar energi i løpet av de neste tiårene, sier
Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

Tjøsvold, som opprinnelig kommer fra Karmøy, er utdannet siviløkonom. Hun starter i stillingen januar 2023.

– Jeg takker for muligheten og ser virkelig frem til å få bidra inn i den meget kompetente
organisasjonen i Fagne. Selskapet har store og viktige samfunnsoppgaver, som å sørge for
at strømmen alltid kommer frem, tilrettelegge for å realisere Norges klimamål, samt skape
verdier for kunder og våre lokalsamfunn, uttaler den nyansatte direktøren.