TRER AV: Alf Inge Flokketvedt skal i løpet av 2023 tre av etter 15 år som banksjef. Men han er ikkje ferdig i banken av den grunn.
TRER AV: Alf Inge Flokketvedt skal i løpet av 2023 tre av etter 15 år som banksjef. Men han er ikkje ferdig i banken av den grunn. FOTO: Skudenes & Aakra sparebank

Alf Inge gir seg etter 15 år: – Det har vore eit privilegium