På Fagne sitt hovedkontor, inviterer Statnett og Fagne til dialogmøte.
På Fagne sitt hovedkontor, inviterer Statnett og Fagne til dialogmøte. FOTO: Thomas Klakegg

Vil utvikle kraftnettet – inviterer til dialogmøte