Turid Førland vinner idrettens hederspris

Etter utallige år i turnforeningens tjeneste, mottok Turid Førland idrettens hederspris under Idrettspolitisk debatt, tirsdag.

IDRETT: Årlig utdeles idrettens hederspris til “ildsjeler som over til har gjort en fortjenstfull uegennyttig innsats for idretten”. Årets pris går til Turid Førland for hennes langvarige innsats i Haugesund turnforening. 

— Det var utrolig overraskende, men veldig kjekt. Jeg er stolt over at turnforeningen innstilte meg til denne prisen. Jeg har jobbet for bredden, noe jeg brenner for. Jeg er kjempestolt over prisen, sier Førland til TV Haugaland.

Prisen ble delt ut av ordfører Arne-Christian Mohn under “Idrettspolitisk debatt” i HVL sine lokaler. Sist på programmet, var altså utdeling av prisen. Turid Førland 

— Turid har ofret utallige timer for turnforeningen i årenes løp. Hun ble instruktør allerede som 16-åring, og har lagt ned et betydelig arbeid med mosjonsparti for damer og for veterandamer – og hun driver på fortsatt. Hun har også gjennom mange år lagt ned et betydelig arbeid for stevneaktiviteten i foreningen, og har reist land og strand rundt med kvinnelige turnveteraner, laget programmer og organisert, sier Arne-Christian Mohn i det prisen skal deles ut. 

Utvalget består av leder av utvalg for Kultur, idrett og frivillighet, ordfører, leder av Haugesund idrettsråd og idrettssjefen i Haugesund Kommune. Hele juryens begrunnelse kan du lese under bildet nedenfor.

STOLT: Turid Førland er stolt over prisen. FOTO: Tor Håkon Thomassen

Turid Førland tildeles idrettens hederspris fra Haugesund kommune med bakgrunn i hennes
langvarige uegennyttige innsats i Haugesund turnforening.
Turid startet som aktiv i turnforeningen som 7-åring i 1954, og er i dag blitt 75 år gammel.
Gjennom hele sitt iv har Turid vært en del av foreningen, både som aktiv utøver, trener,
styreleder, og ikke minst som frivillig i klubben.

Turid har ofret utallige timer for turnforeningen i årenes løp. Hun ble instruktør allerede
som 16-åring, og har lagt ned et betydelig arbeid med mosjonsparti for damer og for
veterandamer – og hun driver på fortsatt. Hun har også gjennom mange år lagt ned et
betydelig arbeid for stevneaktiviteten i foreningen, og har reist land og strand rundt med
kvinnelige turnveteraner, laget programmer og organisert. Turid er en velkjent profil i
stevnekretser i Rogaland og i landet ellers. Hun har vært stevneleder for flere kretsstevner i
Haugesund og en svært viktig brikke under Landsturnstevnene som har vært organisert i
Haugesund.

Turid Førland har vært en viktig motor i arbeidet med å utvikle et godt og allsidig trenings-
og mosjonstilbud for voksne i Haugesund. Spesielt viktig har hun vært for utvikling av tilbud
til eldre pensjonister. Det er i dag 120 personer mellom 70-92 år som går og trener ukentlig
(1-3 ganger pr uke) i turnforeningen. Hun fortjener en stor takk for sitt arbeid for å fremme
god folkehelse.

Hun var medlem av foreningens styre fra 1994, var nestleder i styret i fem år og styreleder i
perioden 2004-2007. I 2010 ble hun utnevnt til æresmedlem av Haugesund Turnforening.
Hun har også mottatt Rogaland gymnastikk og turnkrets sin æresmedalje.

Haugesund kommune er takknemlig for innsatsen som er lagt ned gjennom alle årene og det
er med stor glede at vi kan tildele idrettens hederspris til Turid Førland.

Se video øverst i saken.