VAKT: Tre soldater fra Heimevernet holder vakt utenfor gassanlegget på Kårstø.
VAKT: Tre soldater fra Heimevernet holder vakt utenfor gassanlegget på Kårstø. FOTO: Tor Håkon Thomassen

Heimevernet har planlagt for aktivitet ved Kårstø frem til sommeren: – Vi løser oppdraget så lenge politiet vil ha oss her