Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.
Rådmann Vibeke Vikse Johnsen.

Skal bygge ny skole på Vea

Ny skole på Vea er bare et av prosjektene som Karmøy kommunen skal bruke penger på de neste årene.

KARMØY: Rådmann Vibeke Vikse Johnsen la mandag frem sitt forslag til budsjett for 2023. Det viser at Karmøy kommune de neste ti årene skal investere rundt 6 milliarder kroner. 895 millioner kroner av disse skal investeres neste år. Nesten halvparten av summen, 405 millioner kroner, skal brukes innen vann, avløp og renovasjon (VAR). 

Dette er noe som gjøres til selvkost og som betales av innbyggerne. Dermed øker også de kommunale avgiftene i kommunen med 150 kroner for gjennomsnittsboligen.

Resten av de kommunale investeringene for 2023 skal blant annet brukes ny skole, brannstasjoner og en barnevernsinstitusjon.

Folk på Vea har i lengre tid ønsket seg en ny skole. Om få år er planen at Nye Veavågen skole skal stå ferdig. Håpet er til skolestart i august 2025. Karmøy kommune setter av 74,5 millioner kroner til neste år. Skolen skal dimensjoneres for 400 elever og vil være på cirka 5 600 kvadratmeter. Arealet inkluderer en egen hall for kroppsøving på rundt 900 m2, skriver rådmannen i budsjettframlegget

Karmøy kommune setter også av 50 millioner kroner til ombygging av gamle Stokkastrand skole. Her ønsker kommunen å etablere en kommunal barnevernsinstitusjon. Ti millioner kroner brukes i 2023.

– Karmøy kommune har søkt om statlig godkjenning for å starte opp barnevernsinstitusjon i Karmøy. Hensikten er å gi et bedre faglig tilbud til sårbare barn og unge, og bidra til at barn ikke må flyttes til andre deler av landet, skriver Vikse Johnsen.

Rådmann Vibeke Vikse Johnsen skriver i sitt forslag til budsjett at Karmøy kommune nå nærmer seg taket for hva de kan låne. Kommunen har nemlig vedtatt at lånegjelden ikke skal utgjøre mer enn 41 prosent av driftsinntektene. Neste år vil gjelden ligge på 38,4 prosent. De neste årene vil den imidlertid stige til 40,2 prosent.

Driftsbudsjettet til kommunen for 2023 er på omtrent 3,7 milliarder kroner.