tengs

Birgitte Tengs-saken:

Vurderer lovendring med tilbakevirkende kraft

Sivile saker har i dag en absolutt foreldelsesfrist på 10 år. Nå vurderer justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) å endre lovverket med tilbakevirkende kraft.

 

TENGS: I snart 25 år har faren til fetteren kjempet i rettssystemet for å få omgjort den sivilrettslige dommen mot sønnen sin, etter at fetteren ble dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre, selv om han i lagmannsretten ble frikjent for drapet på søskenbarnet sitt.

Kampen har så langt vært forgjeves. Sivilrettslige dommer har nemlig en absolutt foreldesesfrist på 10 år. Nå åpner imidlertid justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) opp for at dommen mot fetteren kan endres i etterkant. 

Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor. FOTO: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Til Rett24 sier Mehl at hun vil vurdere om en lovendring skal få tilbakevirkende kraft. Gjøres det, vil erstatningsdommen mot fetteren kunne oppheves.

– Som jeg varslet forrige uke, vil vi se på muligheten for å foreslå lovendringer i reglene om gjenåpning av erstatningsdommer som er pådømt som del av en straffesak. Jeg vil ikke utelukke at det kan foreslås endringer som også kan få virkning for saker tilbake i tid, sier Mehl til Rett24.