Elisabeth Lie Nilsen, leder
NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: NAV
Elisabeth Lie Nilsen, leder NAV Marked Nord-Rogaland. Foto: NAV

Ledigheten fortsetter å synke