Matskattar i Suldal, episode 1

I over 150 år har laksen i Suldalslågen lurt lorder og adelsmenn 

Suldalslågen er av mange regnet som en av landets fremste lakseelver. Elva trakk i sin tid engelske lorder og adelsmenn til Suldal.

MATSKATTAR: I 22 kilometer snirkler den livsbringende elva seg nedover dalføret fra Suldalsvatnet, og ned til utløpet ved Sandsfjorden. I over 150 år har elva tiltrukket seg sportsfiskernes oppmerksomhet. Få steder i landet ligger forholdene nemlig bedre til rette for storfangst av laks enn i Lågen.

– Dette er en storlakselv, noe som gjør den svært attraktiv for sportsfiskere. For bare for noen dager siden ble det tatt en laks på over 17 kilo i elv. Snittet i elva er 6,5 kilo.

Det sier innehaver av Moe Laksegard, Bjørn Mo.

Er det noen som vet hva elva betyr er det nettopp han. I hele sitt liv har han nemlig hatt elva som nærmeste nabo. 

– Laksen i denne elva er en luring. Den er vanskelig å få tak på, og de fleste fiskerne lar seg lure av laksen. Alle som kommer hit, drømmer likevel om at de skal klare å få tak på storlaksen. 

Bli bedre kjent med Suldalslågen og laksefiske i Suldal i «Matskattar i Suldal». Her blir det også servert laks på tradisjonelt vis.