En heimevernssoldat står vakt utenfor Kårstø
En heimevernssoldat står vakt utenfor Kårstø FOTO: Tor Håkon Thomassen

– Haugalandet er et terrormål

Haugalandet er i en utsatt situasjon både med tanke på gasstransporten inn og ut av regionen og Karmsund havn, som er en av Norges største. Blir det en økning i konfliktnivået, har ikke regionen nok personell til å ivareta sikkerheten.

HAUGALANDET: Regionrådet på Haugalandet har i dag hatt møte med politiet og Heimevernet i Agder og Rogaland om sikkerhetssituasjonen på Haugalandet og i havområdet rundt. Bakgrunnen er krigen i Europa og sikkerhetssituasjonen lokalt.

Politiet og Heimevernet forsikret regionrådet om at slik status er i dag, så har de kontroll på situasjonen. Men dersom det blir en økning i konfliktnivået, vil de ha behov for mer mannskap og utstyr.

Kårstø er ett av flere potensielle mål på Haugalandet FOTO: Tor Håkon Thomassen

Leder for regionrådet og ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, ser med bekymring på nedbemanningen regionen ble utsatt for i 2016.

– Da ble personellet i Heimevernet her lokalt redusert fra 1000 til 280. Planen var at det skulle tas ned til null. Men vi kjempet som løver og fikk beholde 280, sier Arne-Christian Mohn til TV Haugaland fredag.

Mohn viser til at regioner som får redusert personell i Heimevernet, skal få en styrking av politiet.

– Men det skjedde ikke. Vi fikk også politireformen på den tiden, men det økte jo ikke antall politifolk.

Sender brev til justisministeren

I regionrådsmøtet i dag ble det bestemt at kommunene på Haugalandet, i samarbeid med Distriktsrådet for Heimevernet, HV08 og politiet, skal forfatte og sende et brev til justisministeren og be om et møte. Der vil regionrådet, gjennom ordførerne i regionen,  fortelle om situasjonen og om behovet for økt mannskap og utstyr, for å være forberedt på eventuelle økninger i konfliktnivået.

– Vi er et terrormål og en utsatt region, sier Mohn.

Tre soldater fra Heimevernet holder vakt utenfor Kårstø FOTO: Tor Håkon Thomassen